Azərbaycan Daun Sindromu Ailəsi

İnformasiya

Uşağınızı tərbiyə edərkən nələrə diqqət etməlisiniz?

E-mail Print PDF

 

Uşağınızı tərbiyə edərkən nələrə diqqət etməlisiniz?

 

Çox zaman uşaqlarımızın bizi anlamadığından, şikayət edirik. Bəs biz özümüz onları nə qədər dinləyirik, nə qədər anlamağa çalışırıq? Gün ərzində o qədər çox səhvlərə yol veririk ki bəzən bunların fərqinə varır, bəzən də varmırıq. Bəs uşaqlarımızla ünsiyyət qurmaq üçün nə etmək lazımdır? Bax burada biz bu haqda danışacağıq.

 


Ana-atalar və uşağın ünsiyyətdə olduğu digər böyüklər uşaqlarla ünsiyyətdə çox zaman səhvlərinin fərqinə varmazlar. bəzən bu bir baxış, bir söz, bir davranış ola bilər. Bizim üçün önəmli bir məna ifadə etməsə də onların uşaq dünyagörüşündə bir çox mənfi hallara səbəb ola bilər. Ana-atasının onu sevmədiyini, lazımsız, gücsüz, dəyərsiz bir varlıq olduğunu hiss edə bilər.

 

Uşaqlarla ünsiyyət bir çox hallarda böyüklər üçün müəyyən qaydalar çərçivəsində baş verər. Bununla birlikdə uşağın uşaqlıq dünyası da nəzərə alınmalıdır. Uşaqlar böyüklərdən fərqli olan anlama, qavrama, düşünmə sisteminə sahibdirlər və xəyal dünyaları da insanlarla ünsiyyətdə əhəmiyyətli yer tutar.

 

Uşaqlarla ünsiyyət zamanı çox zaman qulaq ardına burduğumuz, bəzən də sadəcə bilməklə kifayətləniməyib yerinə yetirmədiyimiz önəmli anlayışları bu cür açıqlaya bilərik:

1- Dinləmək - Uşağımız bizə bir şey başa salmaq istərkən (bu bir problem, şikayət, gördüyü, yaşadığı hər hansı bir hadisə, ya da xəyali bir hekayə ola bilər.) onu diqqətlə, ciddiyə alaraq dinləməliyik. Burada üz ifadəmiz, duruşumuz, bədənimizin ona doğru əyilməsi də çox önəmlidir. Uşağın üzünə baxaraq, mimiklərimizi də hərəkətə gətirərək onları dinləməliyik.

 

Biz böyüklərin tez-tez yol verdikləri yanlışlardan biri dinləmək yerinə "dinləyir kimi davranmaq"dır. Mən bu davranışa "yola vermək" deyirəm. Əgər uşağımızı o anda vaxtımız olmadığı üçün dinləyə bilmiriksə o söhbəti qısa bir zaman sonraya saxlaya bilərik. Yenə də ən yaxşısı uşaq söhbətin həyəcanında ikən onu dinləməyə çalışmaqdır.

 

2- Anlamaq - Uşağın danışdığı şeyi diqqətlə dinlərkən nə demək istədiyini, hadisələrə qarşı hiss etdiklərini, nə qədər təsirləndiyini anlamağa çalışmalıyıq. Danışmaq istədiyi hadisə nədir? Uşaq üçün mənası nedir? Məsələn uşağınızın ən çox sevdiyi kuklasının qolunun qırılması sizin üçün çox önəmli olmaya bilər, çünki sizə görə o qolu olmasa da yenə kukladır və onun yerinə yenisi alına bilər ya da təmir edilə bilər. Lakin uşağınızın mənəvi dünyasında bu kuklanın çox önəmli bir yeri ola bilər və bir başqa oyuncaq onun yerini doldurmaya bilər. Uşaq üçün çox önəmli olan mövzularda onları anlamaq və hörmətlə yanaşmaq ünsiyyət zamanı çox önəmlidir.

 

3- Kiçik şeylərə diqqət etmək - Kiçik ayrıntılara diqqət etmək və bunu uşağınuza çatdırmaq uşağınuza verdiyiniz qiyməti göstərmək açısından çox önəmlidir. Danışmada, davranışlarda, dəyişikliklər, yenilikləri görmək və bunları uşağınuza göstərmək uşağınızı çox xoşbəxt edəcək və ona qiymət verildiyini hiss edəcəkdir. Onun sizə olan inamı artacaqdır.

 

Məsələn daha öncə söyləyə bilmədiyi bir kəlməni söylədiyi zaman, dəyişən üz ifadəsini gördüyünüzdə (qəflətən qızğın, üzgün, sevincli, düşüncəli bir ifadə alması kimi) bunu göstərmək və bu fərqlilik haqqında danışmaq istəmək uşağın özünə inamını artdırmağa kömək edəcəkdir.

 

4- Verilən sözə əməl etmək - Uşaqlarla ünsiyyətdə ən önəmli məsələlərdən biridir. Ana-ata söz verdiyi zaman bunu yerinə yetirib yetirməyəcəklərini nəzərə almalıdırlar. Yerinə yetirməyəcəyi ya da ciddiyə almayacağı bir sözü vermək, başlanğıcda edə bilməyəcəyini söyləməkdən daha az ziyanlı deyildir. Verilən sözü tutmamaq uşağın ana-ataya olan inamını zədələyər və ünsiyyətdə çətinliklər yaradır.

 

5- Gözlənilənlərin dilə gətirilməsi - Nə ediləcəyi, necə ediləcəyi, nə zaman ediləcəyi ilə bağlı gözləntilər dilə gətirilməsə, fərqli gözləntilər içində olmaq hər iki tərəf üçün xəyal qırıqlığına yol aça bilər. Ailə içində kim nəyi, nə zaman və necə edəcək? məsələlərinin açıq şəkildə bildirilməsi, ailə içindəki gözləntilərin toqquşmasını və uşaqların yanlış anlamalarla xəyal qırıqlığı yaşamasının qarşısını alar.

 

Məsələn kiçik yaşdan etibarən istədiyi hər şeyin heç bir əngəl olmadan yerinə yetirildiyini görən uşaqda ana-atasının gücünün hər şeyə çatdığı, istədiyi zaman hər şeyi etmək haqqı olduğunu düşünə bilər. Ana-atalar etdikləri yanlış hərəkətlərlə (çox hədiyə almaq, səhvləri görməməzliyə vurmaq, istəniləni şeyi o saat yerinə yetirmək) uşağın zehnindəki gözləntiləri dəstəkləyər. Bir gün gələr ki ana-atanın edə bilməyəcəyi, əlindən gəlməyən bir şey olar və istədiyi hər şeyin olacağı inancında olan bir uşaq böyük peşimançılığa düçar olar və mənfi reaksiyalar göstərər (küsmə, ağlama, əşyaları dağıtmaq, əlaqəsi olmayan məsələlərə qarşı neqativ davranma, israr etmə və s.)

 

Bütün bunlarla birlikdə uşağın mesbət davranışlarını təqdir etmək, bacarıqlarını, yeni uğurlarını, qabiliyyətlərini tərifləmək düzgün bir yanaşma ilə uşaqlarımızla müsbət ünsiyyət qurmağımızı təmin edəcəkdir. Əgər qulaq asmasaq, qulaq asmağa çalışmasaq, öz gözləntilərimizi və edə biləcəklərimizi doğru şəkildə danışmasaq sağlam təməlləri olan münasibətlər qura bilmərik.

 

Diqqət etməli olduğumuz kiçik bir not - Əsla uşaqlarınızın davranışlarını öz dünyanızın qaydalarına görə dəyərləndirməyin. Onlara davranışlarınızla həqiqi dünya qaydalarını öyrətməyə çalışın, eynı zamanda onların öz uşaq dünyaları içində mənimsəmə, öyrənmə, düşünmə və xəyal qurma qabiliyyətləri olduğunu nəzərə alın.

 

 

 

 

Sonrakı uşaqların Daun Sindromlu olmaq riski nədir?

E-mail Print PDF

Bu sualın cavabı uşağın xromosom dəyişiminin növünə bağlıdır. Uşaq doğulduqdan sonra təkrar etmə riski Trizomi 21'de 1%'in altındadır. Ana və atanın yaşlarına bağlı deyildir.  
Mozaik formda risk yüksək deyildir, fakat istisnalar ola bilər.
Translokasiyalar uşaqda yeni yaranmış ola bilər, o zaman təkrar etmə riski yoxdur.
Translokasiya bir valideyin tərəfindən genetik olaraq ötürüldüyü zaman təkrar etme riski 8% ilə 10% arasında dəyişməkdədir.

 

Nəyə görə uşağım Daun Sindromludur?

E-mail Print PDF

 

Daun Sindromuna səbəb olan faktorlar məsələsində, ananın yaşı, radiasiya, troit antibodies, narkotik və alkoqol işlətmək kimi çeşidli tezislər ortaya atılmış olsa da bunların içində heç biri dəqiqlik qazanmamışdır. 21-ci xromosom bilinməyən bir səbəblə bölünə bilməməkdədir və yeni hüceyrədə yerini qorumaqdadır.

Ananın yaşının çox olması, Sindromun tezliyi ilə əlaqəli olan yeganə statistik göstəricidir. Son illərdə aparılan çalışmalar xromosom bölünməzliyinin yalnız ana yumurtasından deyil ata spermindən də qaynaqlana biləcəyini göstərmişdir.

 

 

ANANIN YAŞI DAUN SİNDROMU RİSKİ
20 yaşdan az 1700 doğumda bir
20-25 yaş arası 1350 doğumda bir
25-30 yaş arası 1150 doğumda bir
30-35 yaş arası 700 doğumda bir
35-40 yaş arası 250 doğumda bir
40-45 yaş arası 70 doğumda bir
45 yaşdan yuxarı 16 doğumda bir

 

Last Updated ( Monday, 22 August 2011 05:45 )
 

Doğuşdan sonra, əmizdirmə haqqında notlar...

E-mail Print PDF

 

 

Əmizdirmə, bütün körpələr üçün olduğu kimi Daun Sindromlu uşaqlar üçün də son dərəcə vacibdir. Bu uşaqların ana südü ilə bəslənmələri, ağız sistemlərinin qüvvətlənməsini təmin edir. Qüvvətli şəkildə əmmək, normal bir ağız quruluşunun formalaşmasının ən yaxşı yoludur. Əmizdirmə ilə alt çənənin inkişafı və dil hərəkəti sayəsində uşağın ağzını örtməsini öyrənməsi daha asandır. Çünkü Daun Sindromlu uşaqların bu məsələdə bəzi çətinlikləri olur. Ağzın örtülməsilə bağlı erkən müdaxilələr müsbət nəticə verməkdədir.

Sizə uşağınızla birlikdə olmaq və onunla yaxşı bir münasibət qurmaq çox vacibdir. Əmizdirmə buna da yardımçı ola bilir, lakin məcburi deyildir. Əmizdirmənin mümkün olamadığı hallarda uşaqla onu yedizdirmə zamanı da isti bir bağlılıq qurula bilər. İlk günlərdə uşağı yedizdirmək çox çətin ola bilər, lakin geri çəkilməyin.

Uşağınızın ağzını örtməyi öyrənməsi, şüşədən əmizdirmə ilə müqayisədə döşdən əmizdirmədə daha asandır. Bundan başqa körpəni əmizdirərkən, əmizdirmə ritminə uyğun basdırma və ya çənə altından xəfifcə oxşamayla yardım edilə bilər. Bəzən ilk mərhələdə bir damla südü döşdən ələ alıb uşağın ağzına qoymaq da yararlı ola bilər. Bu durumda, əmizdirmə istəyini oyandırmaq üçün, barmaq uşağın ağzında xəfifcə sağa sola oynadılmalı, körpə ancaq əmməyə başladığında döş verilməlidir.

Əmizdirmə əsnasında da ara-sıra barmaqla bu şəkildə davranmaq uşağın əmizdirmə istəyini çoxalda bilər. Körpənin əmməsini asanlaşdırmaq üçün digər bir hərəkət də döşü yavaşca sıxmaqla ovuşdurulmasıdır. Döş ucu körpə tərəfindən daha asanlıqla tutulur və süd o saat gəlir. Bundan başqa bu üsul südün çoxalmasına da kömək edir. Körpə tam doyurulamadığında südün sağılıb şüşədən verilməsi körpənin sağlamlığı üçün önəmlidir.

Çox zaman bir neçə həftə sonra körpəni döşdən əmizdirməklə doyurmaq mümkün ola bilir. Körpəni əmizdirərkən fərqli problemlər ortaya çıxarsa ana bir doktora müraciət etməlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »
Page 1 of 2

Məqalələrdən seçmələr

Stop
Play
 • Daun sindromu hökm deyil Siz körpəni necə də uzun müddət gözləmisiniz... Hamiləliyin bütün doqquz ayını siz onu sevmisiniz, onunla danışmısız, daxilinizdəki hər bir hərəkətini dinləmisiniz, onun dün...
 • Daun Sindromu müasir dövrdə Daun sindromlu diaqnoz ən dəhşətli diaqnozlardan biridir. Bu sindrom 1866 – cı ildən məlumdur. Belə ki, ingilis həkimi Lanqdan Daun xarakter xüsusiyyəti olan bu xəstəliyi bir qız u...
 • Daunlu uşaqlara münasibət dəyişməlidir   Qəhrəmanova Dilarə loqoped-defektoloq, “Çıraq” Uşaq İnkişaf Mərkəzi ictimai birliyi …Mərkəzimizin fəaliyyəti dövründə xidmətlərimizdən faydalanan hər bir uşağın...
 • İkilikdə yaşamanın üstünlükləri   Keçən əsrin əvvəlində, həkimlərin Daun sindromlu uşaqların ən yaxın vaxtda öləcəklərini gözlədiyi vaxtlarda həmin xəstəlikli yeniyetmə və yaşlılar barədə eşitmək az-...
 • XOŞ GƏLDİNİZ ! ADSA - Azərbaycan Daun Sindromu Ailəsi İctimai Birliyinin saytına xoş gəldiniz. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da Daun Sindromu daşıyıcısı olan yüzlərcə uşaq, gənc və ya...

SİZ DƏ KÖMƏK EDƏ BİLƏRSİNİZ

Məbləği daxil edin!

BİZİ YAYIN

You are here: Ana səhifə İNFORMASİYA


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module


Get the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module